مشاوره صنعتی

گروه آموزشی نخست(گان) با بیش از 20 سال تجربه حرفه ای و تخصصی در ارایه خدمات مشاوره ای در بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور وزارت نفت( اکتشاف، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و…) و وزارت نیرو(شرکت های آب منطقه ای در حوزه سدسازی، نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی، تصفیه خانه ها و…) سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی و صاحبان صنایع کوچک وبزرگ در راستای طراحی و استقرار فرایندها، مهندسی مجدد، معماری سازمانی، تولید ناب(Lean)، تولید چابک(Agility)، تولید نابک(Leagility)، 5S، PMBOK ، َAPQP، کنترل اسناد و مدارک مهندسی، مدیریت دارایی های فیزیکی، استقرار سیستم های تعمیرات و نگهداری نوین، استقرار استاندارهای ISO9001,ISO55001,2,3,PAS55 و سایر مدلهای تعالی در مدیریت دارایی های فیزیکی، کنترل پروژه و … نموده است.

آموزش آنلاین

گروه آموزشی نخست(گان) باهدف استقرار یک نظام آموزشی مناسب، ارزان و با کیفیت با بهره گیری از هیئت علمی مجرب و متعهد امکان دریافت خدمات آموزشی آنلاین برای نرم افزارها و دروس تخصصی تمامی رشته های دانشگاهی در کلیه مقاطع تحصیلی( از فوق دیپلم تا دکتری) را در سرتاسر کشور عزیزمان را فراهم نمود.همچنین این گروه بر پایه یک تفکر عدالت محور مرزها را درنوردید تا تمامی هموطنان عزیز از امکان دریافت خدمات آموزشی برتر و علی السویّه برخوردار گردند.در این شیوه کیفیت فقط در انحصار پایتخت و مختص پایتخت نشینان نخواهد بود و تمام عزیزان از خدمات ویژه گروه آموزشی نخست(گان) بطور مساوی و با یک کیفیت استاندارد برخوردار می باشند.

مشاوره صنعتی

گروه آموزشی نخست(گان) با بیش از 20 سال تجربه حرفه ای و تخصصی در ارایه خدمات مشاوره ای در بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور وزارت نفت( اکتشاف، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و…) و وزارت نیرو(شرکت های آب منطقه ای در حوزه سدسازی، نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی، تصفیه خانه ها و…) سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی و صاحبان صنایع کوچک وبزرگ در راستای طراحی و استقرار فرایندها، مهندسی مجدد، معماری سازمانی، تولید ناب(Lean)، تولید چابک(Agility)، تولید نابک(Leagility)، 5S، PMBOK ، َAPQP، کنترل اسناد و مدارک مهندسی، مدیریت دارایی های فیزیکی، استقرار سیستم های تعمیرات و نگهداری نوین، استقرار استاندارهای ISO9001,ISO55001,2,3,PAS55 و سایر مدلهای تعالی در مدیریت دارایی های فیزیکی، کنترل پروژه و … نموده است.

آموزش آنلاین

گروه آموزشی نخست(گان) باهدف استقرار یک نظام آموزشی مناسب، ارزان و با کیفیت با بهره گیری از هیئت علمی مجرب و متعهد امکان دریافت خدمات آموزشی آنلاین برای نرم افزارها و دروس تخصصی تمامی رشته های دانشگاهی در کلیه مقاطع تحصیلی( از فوق دیپلم تا دکتری) را در سرتاسر کشور عزیزمان را فراهم نمود.همچنین این گروه بر پایه یک تفکر عدالت محور مرزها را درنوردید تا تمامی هموطنان عزیز از امکان دریافت خدمات آموزشی برتر و علی السویّه برخوردار گردند.در این شیوه کیفیت فقط در انحصار پایتخت و مختص پایتخت نشینان نخواهد بود و تمام عزیزان از خدمات ویژه گروه آموزشی نخست(گان) بطور مساوی و با یک کیفیت استاندارد برخوردار می باشند.